Realizujemy recepty refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia refundacją objęte są soczewki okularowe (szkła korekcyjne).

Kwota należnej refundacji zależy od mocy i rodzaju podanych na recepcie soczewek okularowych oraz wieku osoby ubezpieczonej. Dorosłemu pacjentowi przysługuje refundacja raz na dwa lata. Dzieciom natomiast za każdym razem gdy zmienia się korekcja wady wzroku, jednak nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Dzieci za parę szkieł mogą uzyskać od 50 do 100 zł refundacji, a dorośli od 35 do 70 zł.

Zachęcamy do korzystania z refundacji.