Refundacja szkieł okularowych.
                
Firma Optyk Wojciech Sala podpisała umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w grudniu 2015 roku.

Skorzystać z niej mogą pacjenci, którzy posiadają receptę wystawioną na specjalnym druku przez lekarza okulistę (który również podpisał umowę  z NFZ). 
 

Z taką receptą należy się udać do oddziału NFZ mieszczącego się w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, w celu potwierdzenia zlecenia. Receptę można rownież wysłać pocztą.

Z potwierdzoną receptą przez NFZ zapraszamy do naszych salonów w celu realizacji zlecenia.

Zniżka na okulary

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia refundacją objęte są soczewki okularowe (szkła korekcyjne).

Kwota należnej refundacji zależy od mocy i rodzaju podanych na recepcie soczewek okularowych korekcyjnych oraz wieku osoby ubezpieczonej.

Osobom dorosłym przysługuje 70 % limitu cenowego, a osobom poniżej 18 roku życia 100% limitu cenowego.

Osobom pełnoletnim refundacja przysługuje raz na dwa lata, natomiast osobom do 18 roku życia raz na sześć miesięcy.

 

 

Poniżej zamieszczono aktualnie ustalone przez Ministra Zdrowia limity cenowe za jedną soczewkę okularową.

 

Soczewka

Poniżej 18 lat

Dorośli

0,00 do +/-6,00/cylinder do 2,0

25 zł

17,50 zł

powyżej +/- 6,00/cylinder powyżej 2,0

50 zł

35 zł

 

 

Dla przykładu, jeżeli na recepcie widnieje zapis:

 

Sfera

Cylinder

OP

+2,00

+2,5

70

OL

+2,25

+1,50

40

 

to osoba poniżej 18 roku życia otrzyma 50 zł + 25 zł = 75 zł,

a osoba dorosła 35 zł + 17,50 zł = 52,50 zł zniżki na soczewki okularowe.

 

Od wybranych soczewek okularowych odliczymy należną kwotę refundacji.

 

Serdecznie zapraszamy!